http://prophetmuhammadsaw.com/belongings-of-the-holy-prophet-muhammad-saw-letter-sword-bow-footprint-hair-of-prophet-muhammad/ Oleh: Al-Tharyq PENINGGALAN NABI MUHAMMAD — Bagi umat Islam, mengenang perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam merupakan suatu yang dianjurkan [mempelajari